1. јануар 2016.

Solarna kuća koja skladišti energiju u vodonikStu Robarts

Iako se solarni paneli koriste za napajanje kuće čistom energijom, potražnja za energijom varira tokom dana i često se proizvodi i više nego što je potrebno. Novi projekat Chiang Mai na Tajlandu navodno rešava ovaj problem.On pretvara višak energije u vodonik i čuva ga za kasnije korišćenje.
Postoje četiri porodične kući u okviru projekta „Phi Suea House“ kao i nekoliko drugih namenski izgrađenih objekata. Prema projektu projektanta iz CNX Construction kompanije ove kuće će biti prve u svetu koje rade na solarnu energiju po principu skladištenja vodonika.
 
 
Da bi se ovo postiglo, fotonaponski paneli od 114 kW će morati da stvaraju oko 441 kWh električne energije dnevno, gde će se delimični višak skladištiti i čuvati u dva akumulatora od 2000 Ah. Elektrolizatori će tada taj višak energije pretvoriti u vodonik stavljajući električnu struju u vodu. Vodonik će se tada skladištiti sve dok bude bilo potrebno, uglavnom noću, nakon čega će se vratiti nazad u električnu energiju putem gorivne ćelije.
CNX kaže da je ovakav sistem najefikasniji i ekološki najprihvatljiviji način da se sačuva proizvedena energija. Pored toga proces je potpuno „čist“, jer su kiseonik i voda jedini nus produkti.
Kada se bude u potpunosti pokrenuo, sistem će navodno biti u stanju da proizvede vodonik pri maksimalnoj brzini od 2.000l po satu i biće u stanju da sačuva do 90.000l. Dnevna potražnja za električnom energijom će biti 200 kW po času i gorivne ćelije će biti sposobne da proizvedu 120kW po času u punom skladištu, lako pokrivajući oko 80kW po času koji će biti potrebni tokom noći.
 

Нема коментара:

Постави коментар