2. јун 2013.

10 top gradova
U obzir je uzeta lista inovativnosti gradova, za dobijanje relevantnih poređenja nivoa inovacija u najvećim globalnim gradovima. Korištena je lista gradova prema kvaliteti života u njima, kao i Siemensova regionalna lista „zelenih gradova“, lista digitalnih gradova u SAD-u te IDC lista pametnih gradova u Španiji. Na osnovu sumarnih podataka, dobikjena je sledeća lista 10 najboljih  gradova na planeti.Fényképezés  Park Guell in Barcelona, Spain


10. Barcelona. Ovaj grad je pionir u rešenjima koja promovišu nisku emisiju ugljika, i jedan je od prvih u svetu koji je skoro pre deset godina prihvatio solarno-termalne propise. Nedavno je predstavljen LIVE EV projekat koji promoviše upotrebu električnih vozila i korištenje popratne infrastrukture za iste.
9. Hong Kong. Ima prilično dobre rezultate u ključnim kategorijama, kao što je digitalno upravljanje. Međutim, kvaliteta života u Hong Kongu je prilično loša, zbog čega je tek deveti na ovoj listi. Eksperimentira sa RFID tehnologijom na aerodromoma, i grad je lider u upotrebi i usvajanju pametnih kartica, koje koriste milioni građani za usluge kao javni prevoz, pristup biblioteci, pristup zgradi, šoping i parkirališta.Related image


8. Kopenhagen. U poslednje vreme čini se da Kopenhagen dosta toga čini ispravno. Od strane Siemensa je proglašen za grad broj 1 u Evropi na osnovu kriterija zaštite okoline. Do 2025. žele da ostvare potpunu sumarnu nultu emisiju ugljika, dok se već sada 40% stanovnika kreće biciklom.


Related image
7. Berlin. Može se pohvaliti dobrim rezultatima u inventivnosti i kvaliteti života. U saradnji sa kompanijama Vattenfall, BMW i drugim, Berlin testira V2G tehologiju. „Vehicle to grid“ je koncept prema kom dolazi do predavanja viška električne energije električnih automobila u mrežu. Na taj način, električni automobili postaju virtuelne elektrane.
6. Tokio. Prvi azijski grad na listi, koji dobro kotira u inventivnosti (22) i digitalizaciji grada (15). Prošle godine grad je objavio planove o kreiranju pametnog grada u predgrađima. U partnerstvu sa kompanijama Panasonic, Accenture, and Tokyo Gas, nastoje izgraditi domove sa integrisanim solarnim panelima, baterijama za pohranjivanje enegije i energetski efikasnim aparatima, i sve povezano na tzv. „Smart grid“ mrežu napajanja.


London - red collage Plakát


5. London. Glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva također ima relativno dobre rezultate po svim kategorijama. London je prepoznatljiv po svojim inovacija i robusnom sistemu prevoza. Ubrzo će biti dom za Smart Cities istraživački centar koji se pokreće pri Imperial Collage-u, sa primarnim ciljem još većeg rasta efikasnosti i inovativnosti Londona. U partnerstvu sa O2, London planira izgradnju najveće besplatne Wi-Fi mreže u Evropi.


New York - Brooklyn bridge, Assaf Frank Plakát

Brooklyn bridge4. New York. New York je bolje plasiran po kategorijama od svih gradova navedenih na listi, osim u kategoriji kvalitete života, gde je 47. New York u partnerstvu sa IBM-om 2009. pokreće Business Analytics Solution Center s ciljem da „zadovolji rastuće potrebe za kompleksnim kapacitetima potrebnim za izgradnju pametnih gradova i da pomogne klijentima u optimizaciji poslovnih procesa i poslovnih odluka.“ IBM je već pomogao gradu s planom prevencije požara kao i sa identifikacijom upitnih zahteva za povrat poreza i tim potezom se očekuje ušteda oko $100 miliona u petogodišnjem periodu.

Párizs - red girl blue car Plakát

3. Pariz. Pariz je također visoko rangiran u mnogim kategorijama, uključujući inventivnost (3), „zeleni“ grad (10) i digitalno upravljanje (11). Pariz je poznat po svom veoma uspešnom programu deljenja bicikala, Velib. Prošlog meseca gradonačelnik je pokrenuo sličan program deljenja električnih automobila Autolib, koji trenutno ima 250 stanica gde možete iznajmiti automobil.

Image result for Fényképezés Toronto Skyline


2. Toronto. Najbolje rangirani „pametni“ grad u Severnoj Americi. Toronto također jako dobro stoji u svim kategorijama. IBM je nedavno otvorio već pomenuti Business Analytics Center u Torontu. Toronto je aktivni član Clinton 40 (C40) mega-gradova, koji teže tranziciji ka ekonomiji sa niskim nivoom emisije ugljika. Privatni sektor također sarađuje kreirajući SCT (Smart Commmute Toronto) inicijativu sa ciljem povećanja efikasnosti kretanja u gradskom području. Toronto je počeo koristit i prirodni gas (dobijen preradom i eksploatacijom deponija smetlja) da napaja gradska komunalna vozila.

Image result for Fényképezés Statue of Johann Strauss, Stadtpark in Vienna, Austria


Statua Johana Štrausa

1. Beč. Pomalo iznenađujuće, ali Beč je jedini grad koji se našao u top 10 u svakoj kategoriji: inovacije (5), „zeleni“ grad (4), kvaliteta života (1) i digitalno upravljanje (8). Beč ima ambiciozne planove da (p)ostane pametni grad broj 1, i to nastoji ostvariti kroz programe Smart Energy Vision 2050, Roadmap 2020, i Akcijski plan 2012-2014.


Treba navesti i neke ostale jake kandidate koji nisu uspeli doći na ovu listu, kao što su Amsterdam, Melburn, Sao Paulo, Štokholm i Vankuver.

Нема коментара:

Постави коментар